THANH TOÁN

tên tài khoản : Nguyễn thanh sơn

số tk VCB : 0021001886144

số  tk ĐÔNG Á :  0101649801

số  tk  BIDV :  1201 0000 297329

số  tk TECHCOMBANK  :