THANH TOÁN

tên tài khoản : Nguyễn thanh sơn

số tk VCB : 0991000047666

số  tk TECHCOMBANK  :10320357019012